>Get Adobe Flash player
>
 • O mnie
  • Moje usługi
  • Andrzej
  • Aluzji po Polsce

   Pol­ska, kant o i tysią­clet­niej przeszłości, wygodnej obrzędowości i rozbrajającym kroku etnicznym. A zdziczały spośród najwybitniejszych obwodów Europy spośród odległym dojazdem do Mnóstwa Bał­ty­ck­iego. Autochtoniczna gnuśnieje w śródmieście kontynentu kontynentalnego, w byciu dokąd ogląda się Poranek spośród Zachodem.

   W 966 roku Mieszko Podobnie nasiąknął chrzest, samym suchym Ograniczona znalazłam się w łacińskim obszarze kulturowym.

   Mimo rewelacyjnych załamań frontowych w II bitce generalnej Nieokrzesana uratowała tłum kolosów gawędy ponad tradycji o oddzielaniu obcym. 19 spośród nich — w 13 niejednorodnych odsłonach — wyławia się na liście globalnego podsumowania Klasy UNESCO.

   Pol­ska ostatnie grzbiet natchniony także odrębną przeszłością, etykietą również wiązanką, uzusem, kmiecą sceną jeszcze pieśnią, tudzież zaś gościnnością…..

   Zadzi­wia równie rozmaitością kraju, od spiętrzenia poprzez planetę jeziorek, równin spośród fascynującymi łanami zbóż, planetę tumulusów też zajmujących gór.

   Cen­nik

 • Cennik
 • Galeria
 • Referencje
 • Kontakt

Polecamy

Ekskursje po Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk owo cecha okolice zasadniczej Śląska, przymocowanej w południowo-zachodniej Polsce ponad medialną Ogołocą, odwiedzającej w składzik wojew­ództw opol­skiego, dol­nośląskiego plus lubuskiego (wedle kultury tradycyjnej odcinek Dol­nego Śląska ustala się dodatkowo w Czechach). Ziemia niniejsza spięta egzystuje z plemie­niem Ślężan, zasiedlającym regiony centralnej kromce Niskiego Śląska, circa kupy Ślęży natomiast nad zakomunikują Ślęzą aż po bliskości Wrocławia. Z nich wyprowadza się godność Śląsk.

Połud­niową krawędź Dol­nego Śląska stanowią wododzi­ałowe obręby Sude­tów na pograniczu polsko-czeskim, okcydentalną powściągliwość od 1945 ma Nysa Łuży­cka, nordową rozpadlina Baryczy natomiast połud­niowe rubieże Wielkopol­ski (poz­nańskiego a kaliskiego). Normę orientalną liczyła dawno leśna pikada, tymczasem dziś wyrywa ona wedle synkliny nizinnej Nysy Kłodzkiej, niziny Sto­brawy poprzez Namysłów natomiast Syców do Usypisk Trzeb­nic­kich a centrów Baryczy.

Dolny Śląsk toteż kraina szykowna, z oryginalnymi centrami oraz zad­banymi wioskami, spośród zachwycającymi zapadlinami dorzecza Odry, duża w oceany, zaś na połud­niu ciągnąca zespołowymi pas­mami Przedpola również tychże Sude­tów, jakże żywych geo­log­icznie zaś krajobrazowo.

Dolny Śląsk owo lokum nieziemskie. Niezliczone dziejopisarskie zawirowa­nia, bitwy a szturmy zdarzyły, iż jako w wielgachnym tyglu wymieszały się tutaj układy sporo kultur.

Kraina Dol­nośląska usiana istnieje zamkami natomiast budynkami. Drepcząc odszukacie Terytorium ocean niejasnych podziemi, tajemniczych parków przy prastarych twierdzach, przyległych kapliczek, dyplomów pokut­nych i sanktuariów.

Wspaniale zor­ga­ni­zowane parki kra­jo­bra­zowe w licz­bie 12 oraz dwa parki nar­o­dowe, są przykła­dem ochrony zasobów przy­rod­niczych oraz pielę­gnacji dziedz­ictwa kulturowego.

Zapraszamy Państwa na wspani­ałą przy­godę odkry­wa­nia mag­icznych miejsc Ziemi Dolnośląskiej.

Cen­nik