>Get Adobe Flash player
>
 • O mnie
  • Moje usługi
  • Andrzej
  • Aluzji po Polsce

   Pol­ska, rant o też tysią­clet­niej genezie, luksusowej obrzędowości zaś fascynującym wyczynu kul­tur­owym. Toteż opuszczony z największych regionów Europy spośród dalekim dojazdem do Zatrzęsienia Bał­ty­ck­iego. Rodzima siedzi w śródmieście lądu kontynentalnego, w mieszkaniu dokąd znajduje się Ranek spośród Zachodem.

   W 966 roku Mieszko Również przyswoił chrzest, tymże gołym Lokalna wynalazła się w łacińskim terenie kulturowym.

   Mimo niecodziennych niepowodzeń liniowych w II zwadzie transgranicznej Dzika obroniła ocean posągów bajeczki również tradycji o nacinaniu kosmopolitycznym. 19 spośród nich — w 13 niejednorodnych wersjach — wynajduje się na ewidencji ogólnoświatowego następstwa Ogłady UNESCO.

   Pol­ska bieżące obręb porywający zarówno własną his­torią, etykietą dodatkowo kompozycją, oby­cza­jem, kmiecą pieśnią również piosenką, zaś tudzież gościnnością…..

   Zadzi­wia podobnie różnorod­noś­cią regionu, od zatrzęsienia przez ziemię jezior, dolin spośród czarującymi łanami zbóż, ziemię kurhanów oraz niezwykłych gór.

   Cen­nik

 • Cennik
 • Galeria
 • Referencje
 • Kontakt

Cennik

Wycieczki po Wrocławiu

Prze­wod­nictwo po Wrocławiu

Pole­cam wycieczki dla:

 • grup zor­ga­ni­zowanych — dorosłych,
 • turys­tów indywidualnych,
 • dzieci i młodzieży.

Spacer po Ostrowie Tum­skim i Piaskowym z prze­jś­ciem do Rynku trasą his­to­ryczną lub spacer łączony z prze­jaz­dem przez miasto.

do 4 godzin:PLN
w języku polskimod 200,-
każda następna godzinaod 40,-
w języku niemieckimod 300,-
każda następna godzinaod 50,-

 

Wędrówki po Wrocławiu — zwiedzimy:

 • his­to­ryczne Cen­trum miasta
 • Ostrów Tum­ski
 • Rynek i okolice
 • Halę Stule­cia i jej okolice

W ramach tem­aty­cznego zwiedza­nia Wrocławia powędrujemy:

 • śladami epok historycznych
 • śladami wiel­kich Wrocławian
 • trasą architek­tów
 • trasą lit­er­atów
 • trasą muzyków
 • trasą noblistów
 • śladami forty­fikacji miejskich
 • śladami Kras­nali Wrocławskich
 • trasą parków i ogrodów
 • a także do wielu innych ciekawych miejsc.

Zwiedza­ją­cych, zwłaszcza dzieci, zachę­camy do udzi­ału w konkur­sach na temat miasta Wrocławia.

Wycieczki po Dolnym Śląsku

Prze­wod­nictwo po Dol­nym Śląsku

Pole­cam:

Wycieczki całod­niowe dla:

 • grup zor­ga­ni­zowanych — dorosłych,
 • turys­tów indywidualnych,
 • dzieci i młodzieży.

 

Wycieczki całod­niowe:PLN
w języku polskimod 300,-
w języku niemieckimod 480,-

 

Wędrówki i podróże po Dol­nym Śląsku szlakami:

 • Kotliny Kłodzkiej, z domin­u­ją­cym w tere­nie Masy­wem Śnieżnika,
 • Kotliny Jele­niogórskiej, z Karkonoszami, Górami Izer­skimi i Kacza­wskimi, z Rudawami Janowickimi,
 • Kotliny Kami­ennogórskiej z Górami Kami­en­nymi i Wałbrzyskimi.

 

Odwiedz­imy wiele licznych i uroczych miast i miasteczek, takich jak Kłodzko, Jelenią Górę, Kami­enną Górę, Świd­nicę i Jawor, Leg­nicę i Głogów, Oleśnicę i Oławę, a także wiele innych miejsc.

Wycieczki po Polsce

Pilotaż na tere­nie Polski

Pilotaż na tere­nie Polski PLN
w języku polskim300–350,-
w języku niemieckim400–440,-

 

Wędrować będziemy po licznych, uroczych regionach, atrak­cyjnych pod wzglę­dem geografii i przy­rody, bogatych w his­torię, kul­turę i tradycję .

Wędrować będziemy również po niz­inach i górs­kich szlakach.

Odkry­wać będziemy tajem­nice miejsc niezwykłych naszego kraju.

Odwiedz­imy pojezierza  regionu pomorskiego Pol­ski północ­nej, Ziemię Lubuską pradawną siedz­ibę Piastów Śląs­kich z Żaganiem w Borach Zielonogórs­kich, Śląsk Dolny i Górny

wraz z Opolszczyzną.

Zwiedz­imy Bory Tuchol­skie, Ziemię Poz­nańską i Gnieźnieńską, Mazowsze, parki nar­o­dowe Pod­la­sia, Lubel­szczyznę, Ziemię Świę­tokrzyską, Małopol­skę i Podkarpacie.

Szlaki te czekają zarówno na dorosłych, jak dzieci i młodzież.

Wspól­nie odkry­wać będziemy tajem­nice miejsc niezwykłych naszego kraju.